آموزش  انگلیسی از روی کتاب امریکن اینگلیش فایل

آموزش انگلیسی از روی کتاب امریکن اینگلیش فایل


جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.
لطفا پیش از خرید اطلاعات کامل را در بخش "سوالات متداول" مطالعه کنید!

لینک جلسات کتاب استارتر و کتاب شماره 1 امریکن اینگلیش فایل, ویراست دوم American English File, Second Edition:

پکیج ترم 1 تصویری کتاب استارتر (جلسات 1 تا 12) (درس های 1و 2و 3و 4) 

پکیج ترم 1 صوتیکتاباستارتر (جلسات 1 تا 12)

پکیج ترم 2 تصویریکتاباستارتر (جلسات 13 تا 24) (درس5و6و7و8) 
پکیج ترم 2 صوتیکتاباستارتر (جلسات 13 تا 24)

پکیج ترم 3 تصویریکتاباستارتر (جلسات 25 تا 36) درس هاس 9و10و11و12 
پکیج ترم 3 صوتیکتاباستارتر (جلسات 25 تا 36)

پکیج ترم 1 کتاب 1 تصویری (جلسات 1 تا 16) (درس های 1و 2و 3و 4) (ویژه افرادی که قبلا خرید نکرده اند)

پکیج ترم 1 کتاب 1 صوتی (جلسات 1 تا 16) (ویژه افرادی که قبلا خرید نکرده اند)
 

پکیج ترم 1 کتاب 1 تصویری (جلسات 1 تا 16) (درس های 1و 2و 3و 4) (ویژه افرادی که کل فایل های استارتر را خریداری کرده اند)

پکیج ترم 1 کتاب 1 صوتی (جلسات 1 تا 16) (ویژه افرادی که کل فایل های استارتر را خریداری کرده اند)

پکیج ترم 1 استارتر تصویری (اکونومیک)
پکیج ترم 2 استارتر تصویری (اکونومیک)
پکیج ترم 3 استارتر تصویری (اکونومیک)
پکیج 2 ترم استارتر تصویری (اکونومیک)
پکیج 3 ترم استارتر تصویری (اکونومیک)

پکیج ترم 1 استارتر صوتی (اکونومیک)
پکیج ترم 2 استارتر صوتی (اکونومیک)
پکیج ترم 3 استارتر صوتی (اکونومیک)
پکیج 2 ترم استارتر صوتی (اکونومیک)
پکیج 3 ترم استارتر صوتی (اکونومیک)

پکیج ترم 1 کتاب 1 تصویری (اکونومیک)
پکیج ترم 1 کتاب 1 صوتی (اکونومیک)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3376.5699.2896 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.

جلسه 1 (کاملا رایگان) (درس 1A)

 

جلسه 2 تصویری (درس 1B)

جلسه 2 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2   

 

جلسه 3 تصویری (Practical English)

جلسه 3 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 تصویری (درس 2A)

جلسه 4 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 تصویری (درس 2B)

جلسه 5 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 (کاملا رایگان) (دوره درس 1 & 2)

 

جلسه 7 تصویری (درس 3A)

جلسه 7 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7

 

جلسه 8 تصویری (درس 3B)

جلسه 8 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8

 

جلسه 9 تصویری (Practical English)

جلسه 9 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9

 

جلسه 10 تصویری (درس 4A)

جلسه 10 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10

 

جلسه 11 تصویری (درس 4B)

جلسه 11 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11

 

جلسه 12 (کاملا رایگان) (دوره درس 3 & 4)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

لینک جلسات ترم 2 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (American English File, Starter)

جلسه 13 (جلسه 1 ترم 2) کاملا رایگان (درس 5A)

 

جلسه 14 تصویری (جلسه 2 ترم 2) (درس 5B)

جلسه 14 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14

 

جلسه 15 تصویری (جلسه 3 ترم 2) (Practical English)

جلسه 15 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15

 

جلسه 16 تصویری (جلسه 4 ترم 2) (درس 6A)

جلسه 16 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 16

 

جلسه 17 تصویری (جلسه 5 ترم 2) (درس 6B)

جلسه 17 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 17

 

جلسه 18 (جلسه 6 ترم 2) کاملا رایگان (دوره درس 5 & 6)

 

جلسه 19 تصویری (جلسه 7 ترم 2) (درس 7A)

جلسه 19 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 19

 

جلسه 20 تصویری (جلسه 8 ترم 2) (درس 7B)

جلسه 20 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 20


جلسه 21 تصویری (جلسه 9 ترم 2) (Practical English)
جلسه 21 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 21

 

جلسه 22 تصویری (جلسه 10 ترم 2) (درس 8A)
جلسه 22 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 22جلسه 23 تصویری (جلسه 11 ترم 2) (درس 8B)

جلسه 23 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 23

 

جلسه 24 (جلسه 12 ترم 2/جلسه پایانی ترم 2) (کاملا رایگان) (دوره درس 7 & 8)

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

 

جلسه 25 (جلسه 1 ترم 3) کاملا رایگان (درس 9A)

 

جلسه 26 تصویری (جلسه 2 ترم 3) (درس 9B)

جلسه 26 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 26


جلسه 27 تصویری (جلسه 3 ترم 3) (Practical English)
جلسه 27 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 27

جلسه 28 تصویری (جلسه 4 ترم 3) (درس 10A)
جلسه 28 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 28


جلسه 29 تصویری (جلسه 5 ترم 3) (درس 10B)
جلسه 29 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 29


جلسه 30 (جلسه 6 ترم 3) کاملا رایگان (دوره درس 9 & 10)

جلسه 31 تصویری (جلسه 7 ترم 3) درس 11A

جلسه 31 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 31


جلسه 32 تصویری (جلسه 8 ترم 3) درس 11B
جلسه 32 صوتی

دانلود رایگان بخشی از جلسه 32


جلسه 33 تصویری (جلسه 9 ترم 3) Practical English
جلسه 33 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 33

 

جلسه 34 تصویری (جلسه 10 ترم 3) درس 12A
جلسه 34 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 34

جلسه 35 تصویری (جلسه 11 ترم 3) درس 12B
جلسه 35 صوتی
دانلود رایگان بخشی از جلسه 35جلسه 36 (جلسه 12 ترم 3) دوره درس 11 و 12 (کاملا رایگان) (جلسه پایانی کتاب استارتر)
جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.


پکیج گرامر استارتر (این پکیج جداشده از ویدیوهای استارتر است و در خود ویدیوهای استارتر موجود می باشد. صرفا برای دوره کردن بخش گرامر راحت تر می توان از این پکیج استفاده کرد که برای کسانی که 3 ترم استارتر را خریده باشند رایگان است)

 

لینک جلسات کتاب یک امریکن اینگلیش فایل ویراست دوم American ENglish File 1, Second Edition:

 

جلسه 1 (جلسه 1 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (درس 1A)

جلسه 2 تصویری (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 1B)
جلسه 2 صوتی (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)
دانلود رایگان بخشی از جلسه 2 

جلسه 3 تصویری (جلسه 3 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 1C)
جلسه 3 صوتی (جلسه 3 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)
دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

جلسه 4 تصویری (جلسه 4 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (Practical English)
جلسه 4 صوتی (جلسه 4 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 تصویری (جلسه 5 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2A)
جلسه 5 صوتی (جلسه 5 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 تصویری (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2B)
جلسه 6 صوتی (جلسه 6 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6

 

جلسه 7 تصویری (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 2C)
جلسه 7 صوتی (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7
 

جلسه 8 (جلسه 8 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (دوره درس 1 و 2)
 

جلسه 9 تصویری (جلسه 9 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 3A)
جلسه 9 صوتی (جلسه 9 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9
 

جلسه 10 تصویری (جلسه 10 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 3B)
جلسه 10 صوتی (جلسه 10 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10

 

جلسه 11 تصویری (جلسه11 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 3C)
جلسه 11 صوتی (جلسه 11 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11

 

جلسه 12 تصویری (جلسه 12 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (Practical English)
جلسه 12 صوتی (جلسه 12 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 12

 

جلسه 13 تصویری (جلسه 13 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 4A)
جلسه 13 صوتی (جلسه 13 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 13
 

جلسه 14 تصویری (جلسه 14 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 4B)
جلسه 14 صوتی (جلسه 14 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14
 

جلسه 15 تصویری (جلسه 15 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 4C)
جلسه 15 صوتی (جلسه 15 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15


جلسه 16 (جلسه 16 ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (دوره درس 3 و 4)(جلسه پایانی ترم 1 کتاب 1)

 

جلسه 17 (جلسه 1 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (کاملا رایگان) (درس 5A)
 

جلسه 18 تصویری (جلسه 2 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 5B)
جلسه 18 صوتی (جلسه 2 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 18
 

جلسه 19 تصویری (جلسه 3 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 5C)
جلسه 19 صوتی (جلسه 3 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 19
 

جلسه 20 تصویری (جلسه 4 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (Practical English)
جلسه 20 صوتی (جلسه 4 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 20
 

جلسه 21 تصویری (جلسه 5 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 6A)
جلسه 21 صوتی (جلسه 5 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 21
 

جلسه 22 تصویری (جلسه 6 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 6B)
جلسه 22 صوتی (جلسه 6 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 22
 

جلسه 23 تصویری (جلسه 7 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (درس 6C)
جلسه 23 صوتی (جلسه 7 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 23
 

جلسه 24 تصویری (جلسه 8 ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل) (دوره درس 5 و 6) (کاملا رایگان)

 


جلسه 25 در حال ضبط و ادیت

جهت اطلاع از جزئیات این دوره آموزشی اینجا کلیک کنید.
جهت اطلاع از سطح های مختلف زبان و تعیین سطح خود به صورت رایگان, اینجا کلیک کنید.

اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3376.5699.2896 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.

آزاده مبشر
آزاده مبشر

نظرات کاربران

تصویر کاربر
رضا حضرتی

سلام و عرض ادب خدمت استاد مبشر استاد جان انشاله کل کتاب شماره یک امریکان انگلیش فایل را تا کی تمام میکیند چون دارم برنامه ریزی میکنم؟ ممنون بابت انرژی که می گذارید

پاسخ آزاده مبشر

سلام عزیزم,

میتونید وارد این لینک بشید هر جلسه جدیدی که آپلود بشه اینجا قرار میدیم. الان در حال ضبط ویدیوهای رایتینگ آیلتس هستم. برای همین مجبورم وقت رو تقسیم کنم طول میکشه

تصویر کاربر
ali talebi

سلام وقت بخیر من دانش اموز کنکوری هستم میخواستم بدونم تا چه کتابی از امریکن انگلیش فایل برای بدست اوردن درصد بالا در کنکور مناسبه وایا دیدن استارتر به تنهایی برای فهم ردینگ های کنکور کمکم میکنه؟؟؟

پاسخ آزاده مبشر

سلام عزیزم,

متاسفانه زبانی که توی مدارس تدریس میشه کاملا غیراستاندارد و غیر اصولیه. کتاب های متدهای مختلف مثل امریکن اینگلیش فایل اصولی هستن و برای همین نمیان یهو همه زمان های حال ساده و استمراری و ماضی نقلی.....رو تو یه دوره تدریس کنن. زبانی که کنکور از شما میخواد بخشی از همه 4 کتاب اول امریکن فایله. کنکور رو نمیتونید با این متد پیش ببرید. بهتره از همون کتاب های تست کنکور استفاده کنید عزیزم.

تصویر کاربر
علی کریمی

سلام استاد؛ ای کاش می تونستید برای کتاب های امریکن اینگلیش فایل بیشتر وقت بزارید که تموم بشه ممنون

پاسخ آزاده مبشر

سلام عزیزم,
قصد ما اینه که تا حد امکان ویدیوها رو با بهترین کیفیت ارائه کنیم و به همین دلیل زمان میبره. باور کنید آخرهفته های ما فقط چند ساعته و حتی یک روز کامل استراحت نداریم. واقعا سعی مون اینه که بتونیم تا حد امکان سرعت رو بالا ببریم. بهتون توصیه میکنم در طول زمانی که ویدیوها یا فایل های صوتی رو کار میکنید, سریال هم زیاد تماشا کنید چون تماشای سریال خیلی شما رو جلو میندازه. و سرعت پیشرفت تون رو زیاد میکنه. 

تصویر کاربر
میترا

سلام خسته نباشید ادامه ی آموزش کتاب 1 چه موقع قرار داده می شود؟ و آیا آموزش کتاب 2 و 3 و 4 و 5 را هم قرار می دهید؟

پاسخ آزاده مبشر

سلام عزیزم,

هر جلسه جدیدی که آماده بشه توی همین صفحه قرار میدیم. برنامه مون این هست که همه کتاب های امریکن اینگلیش فایل رو ضبط کنیم. 

نظری بگذارید