جهت دسترسی به لینک های محصولات هر بخش بروی باکس های زیر کلیک کنید:
مجله خوانی انگلیسی

مجله خوانی انگلیسی

جهت تقویت مهارت رایتینگ و درک مطلب ریدینگ بهتر است مجلات انگلیسی زبان بخوانید. اما مجله خوانی چطور باید انجام شود تا باعث تقویت مهارت رایتینگ و درک مطلب تان شود؟ 

 

مجله خوانی 1 (تصویری) (کاملا رایگان)

 

مجله خوانی 2 (تصویری)

مجله خوانی 2 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 2

 

مجله خوانی 3 (تصویری)

مجله خوانی 3 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 3

 

مجله خوانی 4 (تصویری)

مجله خوانی 4 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 4

 

مجله خوانی 5 (تصویری)

مجله خوانی 5 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 5

 

مجله خوانی 6 (تصویری)

مجله خوانی 6 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 6

 

مجله خوانی 7 (تصویری)

مجله خوانی 7 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 7

 

مجله خوانی 8 (تصویری)

مجله خوانی 8 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 8

 

مجله خوانی 9 (تصویری)

مجله خوانی 9 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 9

 

مجله خوانی 10 (تصویری)

مجله خوانی 10 (صوتی)

دانلود رایگان بخش اول از مجله خوانی 10

دانلود رایگان بخش دوم از مجله خوانی 10

 

مجله خوانی 11 (تصویری)

مجله خوانی 11 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 11

 

مجله خوانی 12 (تصویری)

مجله خوانی 12 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 12

 

مجله خوانی 13 (تصویری)

مجله خوانی 13 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 13

 

مجله خوانی 14 (تصویری)

مجله خوانی 14 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 14

 

مجله خوانی 15 (تصویری)

مجله خوانی 15 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 15

 

مجله خوانی 16 (تصویری)

مجله خوانی 16 (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از مجله خوانی 16


پکیج 16 مجله خوانی (تصویری)
پکیج 16 مجله خوانی (صوتی)

اگر سوالی دارید به شماره 09109894435 در تلگرام پیام بدهید

آزاده مبشر
آزاده مبشر

نظرات کاربران

نظری بگذارید