پکیج ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را بدون پشتیبانی خریدند)

پکیج ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را بدون پشتیبانی خریدند)

377,000 تومان
313,100 تومان

این آموزش بر اساس کتاب امریکن اینگلیش فایل یک ( American English File1) است

0 نظر
توضیحات نظرات (0)

لطفا قبل از خرید, بخش "سوالات متداول" سایت را مطالعه کنید تا با خدمات مربوط به هر محصول آشنا شوید.

اطلاعات فنی:

محتویات این پکیج: جلسات 17 تا 32 کتاب شماره 1 امریکن اینگلیش فایل به صورت تصویری و صوتی که شامل تدریس درس های 5, 6, 7 و 8 کتاب شماره یک می شوند.

حجم فایل های زیپ شده تصویری و صوتی جلسات:

حجم فایل تصویری جلسه 17:  225 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 17:  مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 18:  170 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 18:  مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 19:  248 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 19:  78.4 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 20: 267 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 20: 39.3 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 21: 205 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 21: 70.9 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 22: 190 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 22: 64.5 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 23: 182 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 23: 66.8 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 24: 190 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 24: 37.4 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 25: 164 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 25: 61.4 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 26: 188 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 26: 68.1 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 27: 221 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 27: 72.8 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 28: 357 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 28: 44.7 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 29: 191 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 29: 70.3 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 30: 251 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 30: 86.8 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 31: 195 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 31: 67.4 مگابایت
حجم فایل تصویری جلسه 32:  مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 32:  مگابایت

مدت زمان جلسات:

جلسه 17: 01:23:09
جلسه 18: 01:15:49
جلسه 19: 01:37:01
جلسه 20: 00:50:16
جلسه 21: 01:26:46
جلسه 22: 01:19:41
جلسه 23: 01:21:07
جلسه 24: 00:41:16
جلسه 25: 01:13:15
جلسه 26: 01:21:34
جلسه 27: 01:27:27
جلسه 28: 00:57:06
جلسه 29: 01:24:36
جلسه 30: 01:45:27
جلسه 31: 01:22:58
جلسه 32: 00:37:29

0 نظر

نظری بگذارید