موضوع:

تکالیف کتاب های امریکن اینگلیش فایل

avatar
آزاده مبشر
نقل قول شده از: مهدی هداوند میرزائی

سلام وقت بخیر

جواب قسمت Cصفحه 10 درس 2Aدرمورد جملات که اشتباه بود و ما باید درستش رو بنویسیم

  1. -steve and Jenn are students
  2. -steve and...


سلام عزیزم,

بین are و Canadian باید یه فاصله باشه. البته می دونم اشتباه تایپی بوده.smileyyes