جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی) (جلسه پایانی)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری) (جلسه پایانی)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر) (تصویری)
جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر) (تصویری)
جلسه هشتم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
جلسه هشتم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
تصحیح اسپیکینگ آیلتس
نمایش صفحه 10 از 22 - از مجموع 198 نتیجه