جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر) (تصویری)
جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر) (تصویری)
جلسه دوم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
جلسه دوم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (تصویری)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی) (جلسه پایانی)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری) (جلسه پایانی)
نمایش صفحه 14 از 27 - از مجموع 241 نتیجه