جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 16 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 4 ترم 2)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7B)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8B)
جلسه دوم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
بخشی از جلسه 23 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسه 11 ترم 2)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی) (جلسه پایانی)
جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
نمایش صفحه 22 از 52 - از مجموع 466 نتیجه