نرم افزار آزمون های کتاب دو امریکن اینگلیش فایل
تخفیف ها
ترم 2 کتاب 1 صوتی  اکونومیک
جلسه 2  آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه  2  ترم  1  کتاب 2)(صوتی)(درس 1B)
تست
کلاس آنلاین روزنامه و مجله خوانی انگلیسی
پکیج ترم 1 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسات 1 تا 12)(تصویری)(سطح صفر بهA1)
پکیج ترم 1 کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل (جلسات 1 تا 12) (صوتی)(سطح صفر بهA1)
مجموعه گرامر کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)در عرض 5 ساعت و 25 دقیقه و 25 ثانیه
نمایش صفحه 1 از 22 - از مجموع 190 نتیجه