ویدیوی کامل جلسه 8 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل(جلسه 8 ترم 1)(تصویری)(دوره درس 1 و 2)
جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
پکیج ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)(جلسات 1 تا 16)
بخشی از جلسه 5 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (جلسه 5 ترم 1)
ترم 1 کتاب 1 تصویری اکونومیک
نمایش صفحه 13 از 30 - از مجموع 269 نتیجه