جلسه 24 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 12 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری/جلسه پایانی ترم 2)(دوره درس 7 & 8)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9A)
بخشی از جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
American English File Starter (Student Book) PDF
بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 5 & 6)
بخشی از جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 9  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 2 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 3 از 24 - از مجموع 212 نتیجه