پکیج ترم 3 کتاب استارتر (جلسات 25 تا 36) (صوتی)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9A)
American English File Starter (Student Book) PDF
بخشی از جلسه 3 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 2B)
جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 5 & 6)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 4A)
بخشی از جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر)
نمایش صفحه 3 از 29 - از مجموع 261 نتیجه