جلسه 24 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 12 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری/جلسه پایانی ترم 2)(دوره درس 7 & 8)
جلسه 25 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9A)
American English File Starter (Student Book) PDF
بخشی از جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 18 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 6 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 5 & 6)
بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 17 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 2B)
بخشی از جلسه 9  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
نمایش صفحه 3 از 26 - از مجموع 231 نتیجه