بخشی از جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 4A)
بخشی از جلسه 10  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 2B)
جلسه 3 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)(درس 5A)
بخشی از جلسه 7  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
نمایش صفحه 4 از 24 - از مجموع 212 نتیجه