بخشی از جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 9  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 13 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 1ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)(درس 5A)
جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 5B)
جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 4B)
جلسه 2 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 3B)
جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 2A)
نمایش صفحه 4 از 29 - از مجموع 257 نتیجه