جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
بخشی از جلسه 10  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 3 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(Practical English)
بخشی از جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 3 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
بخشی از جلسه 7  آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 5 از 29 - از مجموع 257 نتیجه