جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 5B)
جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 3B)
جلسه 3 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(Practical English)
جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 2A)
جلسه 11 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 4B)
جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 12 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 11 و 12)
بخشی از جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 5 از 24 - از مجموع 212 نتیجه