جلسه 9 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(Practical English)
جلسه 36 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 12 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(دوره درس 11 و 12)
American English File 1 (Student Book) PDF
بخشی از جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر)
مجموعه گرامر کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)
بخشی از جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 6A)
نمایش صفحه 6 از 29 - از مجموع 257 نتیجه