بخشی از جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 2 کتاب استارتر)
بخشی از جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
مجموعه گرامر کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (تصویری)(درس 3A)
جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
American English File 1 (Student Book) PDF
جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
نمایش صفحه 7 از 24 - از مجموع 212 نتیجه