بخشی از جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 2 کتاب استارتر)
جلسه 15 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی) (جلسه پایانی)
مجله خوانی 7 (صوتی)
مجله خوانی 8 (صوتی)
جلسه پنجم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 10 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه 20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7B)
جلسه چهارم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
نمایش صفحه 22 از 51 - از مجموع 454 نتیجه