جلسه  هفتم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
جلسه21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9 ترم 2  کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم 2  کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8B)
جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 9B)
جلسه سوم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 22 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 10ترم 2  کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8A)
جلسه  7 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
بخشی از جلسه  هشتم آموزش لیسنینگ آیلتس
جلسه  پنجم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
نمایش صفحه 23 از 51 - از مجموع 454 نتیجه