جلسه  22  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  10 ترم 2  کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه  سوم  آموزش ریدینگ آیلتس  (صوتی)
جلسه دوم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
جلسه ششم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
جلسه35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12B)
پکیج ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را با پشتیبانی خریدند)
جلسه چهارم و پایانی آموزش اسپیکینگ آیلتس  (صوتی)
جلسه  چهارم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
American English File 1 (Work  Book) PDF
نمایش صفحه 27 از 51 - از مجموع 458 نتیجه