جلسه32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 11B)
جلسه 27  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  3 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه هفتم آموزش ریدینگ آیلتس
بخشی از جلسه دوازدهم آموزش ریدینگ آیلتس
جلسه29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه5 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 10B)
جلسه هفتم آموزش ریدینگ آیلتس  (صوتی)
بخشی از جلسه  33  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  9  ترم 3  کتاب استارتر)
جلسه هشتم آموزش ریدینگ آیلتس  (تصویری)
جلسه34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه10ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12A)
نمایش صفحه 30 از 51 - از مجموع 458 نتیجه