جلسه سیزدهم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
ویدیوی کامل جلسه دوم آموزش رایتینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه دوازدهم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه سیزدهم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 8 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 8 ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(دوره درس 1 و 2)
جلسه یازدهم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
نمایش صفحه 33 از 51 - از مجموع 458 نتیجه