جلسه 33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
بخشی از جلسه 5 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 5 ترم 1 کتاب 1)
پکیج ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)
بخشی از جلسه 4 آموزش رایتینگ آیلتس
جلسه4 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه4ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(Practical English)
ترم 1 کتاب 1 تصویری اکونومیک
بخشی از جلسه 4 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 4 ترم 1 کتاب 1)
بخشی از جلسه 7 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 7 ترم 1 کتاب 1)
جلسه3 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه3ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 1C)
نمایش صفحه 34 از 51 - از مجموع 458 نتیجه