جلسه 24  آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه 8 ترم  2  کتاب 1)(تصویری)(دوره درس 5 و 6)
جلسه  5  آموزش مکالمه انگلیسی  (جلسه  5  ترم 1 کتاب 1) (صوتی)
جلسه18 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه2 ترم  2  کتاب 1)(تصویری)(درس 5B)
جلسه14 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه14ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 4B)
جلسه چهارم آموزش رایتینگ آیلتس (صوتی)
جلسه سوم آموزش رایتینگ آیلتس (صوتی)
جلسه13 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه13ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 4A)
جلسه ششم آموزش رایتینگ آیلتس (تصویری)
جلسه11 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه11ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 3C)
نمایش صفحه 38 از 51 - از مجموع 458 نتیجه