تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

1396/05/24

علت فراموشی لغات
برای آمادگی آزمون آیلتس باید از کجا شروع کنم؟

برای آمادگی آزمون آیلتس باید از کجا شروع کنم؟

1396/04/22

اسپیکینگ؟ لیسنینگ؟ ریدینگ یا رایتینگ؟ هیچ کدام!!!
فواید انگلیسی حرف زدن با خود

فواید انگلیسی حرف زدن با خود

1396/05/04

تقویت اسپیکینگ از طریق حرف زدن با خود
Ask me

Ask me

1396/11/24

Ask Me Your Questions