گرامر ویژه آیلتس

گرامر ویژه آیلتس

1396/09/19

لینک جلسات 1 تا 16
آموزش  انگلیسی از روی کتاب امریکن اینگلیش فایل

آموزش انگلیسی از روی کتاب امریکن اینگلیش فایل

1396/09/18

لینک جلسات American English File
کسب نمره 8 در آیلتس آکادمیک

کسب نمره 8 در آیلتس آکادمیک

1396/08/06

شرکت در کلاس‌های غیرحضوری با پشتیبانی مستقیم
مزیت‌های یادگیری یک زبان

مزیت‌های یادگیری یک زبان

1396/07/17

با 80 مزیت یادگیری یک زبان آشنا شوید