مجموعه گرامرهای کتاب شماره سه امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)

مجموعه گرامرهای کتاب شماره سه امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)

199,500 تومان

مجموعه گرامرهای کتاب شماره سه امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)

توضیحات نظراتاین پکیج به درد چه کسانی می خورد؟ (این پکیج هنوز کامل نیست و در صورت خرید به تدریج با آپلود شدن فایل های جدید, این فایل ها به صورت خودکار در حساب کاربری شما قرار می گیرند.)

کسانی که کل 5 ترم کتاب سه تصویری را (چه با پشتیبانی و چه بدون پشتیبانی) تهیه میکنند به صورت رایگان این فایل ها را دریافت میکنند. ناگفته نماند که این فایل ها از خود ویدیوها و فایل های صوتی امریکن فایل جدا شده اند و کسانی که پکیج های ترمی را خریداری می کنند این بخش ها را در ویدیوها یا فایل های تصویری و صوتی خود مشاهده می کنند و میشنوند اما برای اینکه دسترسی راحت تری به بخش گرامر داشته باشند, این بخش ها جدا شده اند و پشت سر هم قرار گرفته اند تا کاربران برای دوره کرده به راحتی از آنها استفاده کنند.

 

اطلاعات فنی:

حجم فایل های زیپ شده تصویری و صوتی:


ویدیوی بخش گرامر جلسه یک ای: 62.1 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه یک ای: 25.2 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه یک بی: 61.3 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه یک بی: 22.4 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه دو ای: 48.7 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه دو ای: 19 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه دو بی: 60.8 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه دو بی: 24.1 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه سه اِی:  79.8 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه سه اِی:  30.8 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه سه بی:  59.4 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه سه بی:  22.4 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه چهار ای:  56.5 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه چهار ای:  22.4 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه چهار بی:  64.7 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه چهار بی:  23.6 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه پنج ای:  63.9 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه پنج ای:  25 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه پنج بی:  49.4 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه پنج بی:  17.7 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه شش ای:  50.4 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه شش ای:  19 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه شش بی:  65.9 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه شش بی:  25.2 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه هفت ای:  55.1 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه هفت ای:  21.5 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه هفت بی:  75.6 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه هفت بی:  32.3 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه هشت ای:  67.4 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه هشت ای:  26.3 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه هشت بی: 49.7 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه هشت بی:  20.4 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه نه ای: 69.3 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه نه ای:  27.8 مگابایت

ویدیوی بخش گرامر جلسه نه بی: 60.2 مگابایت
فایل صوتی بخش گرامر جلسه نه بی:  23.2 مگابایت

مدت زمان هر فایل:

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه یک ای:  00:30:04

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه یک بی:  00:26:37

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه دو ای: 00:22:53

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه دو بی: 00:29:01

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه سه اِی: 00:36:59

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه سه بی:  00:25:02

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه چهار ای:  00:26:38

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه چهار بی:  00:28:19

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه پنج ای:  00:29:54

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه پنج بی:  00:21:13

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه شش ای:  00:22:38

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه شش بی:  00:29:47

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه هفت ای:  00:25:17

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه هفت بی:  00:38:22

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه هشت ای:  00:31:06

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه هشت بی:  00:24:22

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه نه ای:  00:33:12

ویدیو و فایل صوتی بخش گرامر جلسه نه بی:  00:27:40

نظری بگذارید