مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(صوتی)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه

مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(صوتی)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه

120,859 تومان

مجموعه 70 فایل صوتی+2 عدد پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان

0 نظر
توضیحات نظرات (0)


7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه
این پکیج به درد چه کسانی می خورد؟

کسانی که کل 3 ترم کتاب یک صوتی را (چه با پشتیبانی و چه بدون پشتیبانی) تهیه میکنند به صورت رایگان این فایل ها را دریافت میکنند.

پکیج گرامر کتاب یک شامل 2 عدد پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان کتاب یک, 1 عدد پی دی اف پاسخ تمرینات بخش گرامر کل کتاب و 70 فایل صوتی است که از این 70 فایل صوتی, 35 فایل صوتی به گرامر کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل اختصاص دارد و 35 فایل صوتی دیگر شامل یک دسته تمرین برای هر موضوع گرامری و حل و توضیحات تمرین ها می باشد. کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل شامل 12 درس است که هر درس بخش A و B و C دارد و به این ترتیب برای هر یک از بخش های A و B و C یک گرامر و یک دسته تمرین در کتاب استارتر گنجانده شده است به جز درس 12 که صرفا بخش A و B آن گرامر دارند و بخش C درس 12 مبحث گرامری ندارد.

در واقع این فایل های صوتی, صفحات 124 تا 147 کتاب استارتر را پوشش می دهند و به خصوص می تواند برای کسانی مفید باشد که سطح زبان شان بالاتر از سطح کتاب شماره یک است اما میخواهند یک بار از ابتدا مشکلات ریز گرامری خود را از پایه تصحیح کنند. از آنجایی که ضبط مجموعه کتاب های امریکن اینگلیش فایل ادامه دار است, چنین مجموعه گرامری برای دیگر کتاب های این مجموعه نیز تهیه خواهد شد.

ناگفته نمایند این مجموعه جداشده از فایل های صوتی کامل کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل است که برای افرادی که کل مجموعه صوتی کتاب را تهیه کرده اند رایگان است.

این مجموعه جمعا شامل 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه آموزش بوده و حجم فایل های این مجموعه به ترتیب زیر است:

پی دی اف پاسخ تمرینات گرامر کل کتاب شماره یک: 218 کیلوبایت
پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان کتاب شماره یک: 70.9 مگابایت
پی دی اف پاسخ تمرینات اضافه:  70.9 مگابایت

 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1A: 8.46 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1B: 8.54 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1C: 8.04 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2A: 11.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2B: 6.83 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2C: 12.4 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3A: 8.97 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3B: 7.45 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3C: 8.32 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4A: 16.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4B: 12.2 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4C: 6.78 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5A: 8.64 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5B: 12.9 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5C: 12.1 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6A: 14.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6B: 6.98 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6C: 9.59 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7A: 7.52 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7B: 10.5 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7C: 13.2 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8A: 10.3 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8B: 11.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8C: 5.21 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9A: 9.06 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9B: 12.3 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9C: 10.1 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10A: 9.82 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10B: 9.74 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10C: 9.67 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11A: 13.5 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11B: 8.02 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11C: 14 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 12A: 23.7 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 12B: 16.1 مگابایت

 

مدت زمان ویدیوی گرامر و تمرینات 

مدت زمان گرامر درس 1A: 00:07:10

مدت زمان تمرین گرامر درس 1A: 00:03:06

مدت زمان گرامر درس 1B: 00:08:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 1B: 00:02:19

مدت زمان گرامر درس 1C: 00:07:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 1C: 00:02:48

مدت زمان گرامر درس 2A: 00:12:39

مدت زمان تمرین گرامر درس 2A: 00:02:27

مدت زمان گرامر درس 2B: 00:05:42

مدت زمان تمرین گرامر درس 2B: 00:02:19

مدت زمان گرامر درس 2C: 00:10:54

مدت زمان تمرین گرامر درس 2C: 00:03:40

مدت زمان گرامر درس 3A: 00:06:59

مدت زمان تمرین گرامر درس 3A: 00:03:42
 

مدت زمان گرامر درس 3B: 00:06:22

مدت زمان تمرین گرامر درس 3B: 00:02:26
 

مدت زمان گرامر درس 3C: 00:07:19

مدت زمان تمرین گرامر درس 3C: 00:02:27
 

مدت زمان گرامر درس 4A: 00:14:37

مدت زمان تمرین گرامر درس 4A: 00:04:53
 

مدت زمان گرامر درس 4B: 00:11:45

مدت زمان تمرین گرامر درس 4B: 00:02:42
 

مدت زمان گرامر درس 4C: 00:04:26

مدت زمان تمرین گرامر درس 4C: 00:03:33
 

مدت زمان گرامر درس 5A: 00:08:12

مدت زمان تمرین گرامر درس 5A: 00:02:12
 

مدت زمان گرامر درس 5B: 00:10:04

مدت زمان تمرین گرامر درس 5B: 00:05:14
 

مدت زمان گرامر درس 5C: 00:04:47

مدت زمان تمرین گرامر درس 5C: 00:09:26
 

مدت زمان گرامر درس 6A: 00:11:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 6A: 00:06:03
 

مدت زمان گرامر درس 6B: 00:04:58

مدت زمان تمرین گرامر درس 6B: 00:03:18
 

مدت زمان گرامر درس 6C: 00:07:34

مدت زمان تمرین گرامر درس 6C: 00:03:47
 

مدت زمان گرامر درس 7A: 00:05:33

مدت زمان تمرین گرامر درس 7A: 00:03:14
 

مدت زمان گرامر درس 7B: 00:09:51

مدت زمان تمرین گرامر درس 7B: 00:02:32
 

مدت زمان گرامر درس 7C: 00:11:20

مدت زمان تمرین گرامر درس 7C: 00:04:12
 

مدت زمان گرامر درس 8A: 00:09:37

مدت زمان تمرین گرامر درس 8A: 00:02:33
 

مدت زمان گرامر درس 8B: 00:10:43

مدت زمان تمرین گرامر درس 8B: 00:03:18
 

مدت زمان گرامر درس 8C: 00:02:44

مدت زمان تمرین گرامر درس 8C: 00:03:30
 

مدت زمان گرامر درس 9A: 00:08:48

مدت زمان تمرین گرامر درس 9A: 00:01:51
 

مدت زمان گرامر درس 9B: 00:12:12

مدت زمان تمرین گرامر درس 9B: 00:02:22
 

مدت زمان گرامر درس 9C: 00:09:55

مدت زمان تمرین گرامر درس 9C: 00:02:04
 

مدت زمان گرامر درس 10A: 00:09:24

مدت زمان تمرین گرامر درس 10A: 00:02:04
 

مدت زمان گرامر درس 10B: 00:07:28

مدت زمان تمرین گرامر درس 10B: 00:03:48
 

مدت زمان گرامر درس 10C: 00:06:32

مدت زمان تمرین گرامر درس 10C: 00:04:45
 

مدت زمان گرامر درس 11A: 00:09:49

مدت زمان تمرین گرامر درس 11A: 00:05:48
 

مدت زمان گرامر درس 11B: 00:05:47

مدت زمان تمرین گرامر درس 11B: 00:03:35
 

مدت زمان گرامر درس 11C: 00:10:16

مدت زمان تمرین گرامر درس 11C: 00:06:11
 

مدت زمان گرامر درس 12A: 00:23:14

مدت زمان تمرین گرامر درس 12A: 00:04:17
 

مدت زمان گرامر درس 12B: 00:11:36

مدت زمان تمرین گرامر درس 12B: 00:07:19

0 نظر

نظری بگذارید