پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)(جلسات 33 تا 48)(سطحA1 به A2)

پکیج ترم 3 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)(جلسات 33 تا 48)(سطحA1 به A2)

124,500 تومان

این آموزش بر اساس کتاب امریکن اینگلیش فایل یک ( American English File1) است

0 نظر
توضیحات نظرات (0)

برای برخورداری از پشتیبانی لطفا وارد بخش خرید پشتیبانی شوید. اگر پشتیبانی را خریداری کرده اما از خدمات پشتیبانی استفاده نکنید, زمان پشتیبانی قابل تمدید نیست. جهت عضویت در بخش پشتیبانی سایت پروفایل شما باید عکس دار باشد. لطفا عکس خودتان (سه در چهار یا قدی) را قرار بدهید و از قرار دادن عکس منظره, بچه, پدر و مادر... خودداری کنید. جهت خرید بیش از یک ترم تصویری یا صوتی لطفا وارد بخش قیمت ها و کدهای تخفیف سایت شوید.
اطلاعات فنی:

محتویات این پکیج: جلسات 33 تا 48 کتاب شماره 1 امریکن اینگلیش فایل به صورت تصویری و صوتی که شامل تدریس درس های 12, 11, 10, 9 کتاب شماره یک می شوند.

حجم فایل های زیپ شده تصویری و صوتی جلسات:

حجم فایل صوتی جلسه 33: 86.2 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 34: 56.5 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 35: 92  مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 36: 37.3 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 37: 78.9 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 38: 74.7 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 39: 64.6 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 40: 34.3 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 41: 81.2 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 42: 58.9 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 43: 50 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 44: 39.6 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 45: 84.1 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 46: 71.3 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 47: 78.7 مگابایت
حجم فایل صوتی جلسه 48: 40.7 مگابایت

مدت زمان جلسات:

جلسه 33: 01:34:54
جلسه 34: 01:09:30
جلسه 35: 01:49:11
جلسه 36: 00:48:02
جلسه 37: 01:34:36
جلسه 38: 01:30:31
جلسه 39: 01:17:05
جلسه 40: 00:37:47
جلسه 41: 01:37:21
جلسه 42: 01:10:45
جلسه 43: 01:00:10
جلسه 44: 00:50:00
جلسه 45: 01:39:45
جلسه 46: 01:25:30
جلسه 47: 01:32:46
جلسه 48: 00:48:23

0 نظر

نظری بگذارید