پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ تسک یک و دو (تصویری)(آکادمیک)

پکیج 4 مهارت اسپیکینگ, لیسنینگ, ریدینگ و رایتینگ تسک یک و دو (تصویری)(آکادمیک)

299,000 تومان

حاوی 4 مهارت آیلتس

توضیحات نظرات

تغییرات آزمون آیلتس

لطفا در نظر داشته باشید که بخش آموزش 4 مهارت به شکل جزوه حل المسائل نیست و برای آموزش چگونگی پاسخ دادن به تست ها طراحی شده است. شما برای کسب آمادگی برای شرکت در آزمون آیلتس به این نیاز دارید که بعد از فراگیری نحوه پاسخ به سوالات آزمون, خودتان به تنهایی تست های کتاب های کمبریج را کار کنید. بنابراین برای آموزش به شما صرفا از تست های کتاب های 8 و 9 مجموعه استفاده شده است و این به معنای قدیمی بودن اطلاعات نیست. بلکه این کار به این منظور انجام شد که تست های چندین کتاب کمبریج دست نخورده و سوخت نشده برای شما باقی بمانند تا بتوانید به راحتی آمادگی خود را برای آزمون بسنجید.

سوالات آزمون آیلتس از زمان ایجاد این پکیج تغییری نداشته است و تغییرات ایجاد شده در آزمون به خودِ سوالات مربوط نمیشوند. هر زمان که خانم مبشر متوجه شوند تغییری اساسی در بخش خاصی ایجاد شده است, یا لازم باشد یکی از جلسات ویرایش شود, این کار را انجام داده و نسخه جدید جلسه مربوطه را آپلود می کنیم.

در حال حاضر دیگر اجازه استفاده از ماژیک, خودکار یا حتی مداد اتود در آزمون آیلتس را ندارید. صرفا میتوانید از مداد معمولی برای شرکت در آزمون استفاده کنید, به جای کلمه Section از کلمه Part در بخش های مختلف آزمون لیسنینگ استفاده می شود و صفحات پرسشنامه لیسنینگ شماره ندارند و بر اساس شماره سوالات میتوانید آنها را دنبال کنید و قبلا یک مثال ابتدای آزمون لیسنینگ داوطلبین وجود داشت که این مثال حذف شده است. اجاره ندارید با خودتان ساعت مچی به داخل جلسه ببرید و البته ساعت های بزرگ در جلسه آزمون روبروی شما قرار دارند و هر چند وقت یک بار زمان باقی مانده از پشت بلندگو اعلام میشود.

هیچ یک از این موارد تاثیری در نمره آزمون شما ندارند. محتوای آزمون و شکل سوالات همچنان مانند گذشته باقی مانده اند.

اگر در اتصال به بانک مشکل دارید میتوانید مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6104.3375.8529.6385 بانک ملت به نام آزاده مبشر واریز کرده و سپس با شماره 09109894435 و اطلاع دهید تا محصولات خریداری شده به صورت دستی به حساب کاربری تان اضافه شوند.


اطلاعات محصول:
حجم, مدت زمان و موضوع هر جلسه:

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 اسپیکینگ: 23.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (تصویری): 213 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 اسپیکینگ (صوتی): 45.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (تصویری): 231 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 اسپیکینگ (صوتی): 65.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (تصویری): 168 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 اسپیکینگ (صوتی): 83.4 مگابایت
حجم فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 35.1 مگابایت

حجم فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 31.6 مگابایت

حجم فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 34.3 مگابایت

حجم فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 29.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 لیسنینگ: 27.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (تصویری): 193 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 لیسنینگ (صوتی): 67.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (تصویری): 133 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 لیسنینگ (صوتی): 44 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (تصویری): 101 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 لیسنینگ (صوتی): 36.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (تصویری): 129 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 لیسنینگ (صوتی): 52.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (تصویری): 169 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 لیسنینگ (صوتی): 58.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (تصویری): 158 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 لیسنینگ (صوتی): 59.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (تصویری): 148 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 لیسنینگ (صوتی): 64.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (تصویری): 271 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 لیسنینگ (صوتی): 65.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 ریدینگ: 23.2 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (تصویری): 189 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 2 ریدینگ (صوتی): 62.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (تصویری): 110 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 ریدینگ (صوتی): 32.9 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 ریدینگ (صوتی): 35.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 ریدینگ (صوتی): 25.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (تصویری): 43.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 ریدینگ (صوتی): 21.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (تصویری): 117 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 7 ریدینگ (صوتی): 71.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (تصویری): 81 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 8 ریدینگ (صوتی): 41.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (تصویری): 49.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 9 ریدینگ (صوتی): 23.7 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (تصویری): 76.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 10 ریدینگ (صوتی): 26.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (تصویری): 77.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 11 ریدینگ (صوتی): 34.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (تصویری): 84.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 12 ریدینگ (صوتی): 44.4 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (تصویری): 32.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 13 ریدینگ (صوتی): 19.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (تصویری): 58.5 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 14 ریدینگ (صوتی): 21.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (تصویری): 70.2 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 15 ریدینگ (صوتی): 24.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 1 رایتینگ (تسک یک آکادمیک): 30.5 مگابایت
حجم فایل زیپ شده جلسه 2 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 339 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 85.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 3 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 23.3 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 80.1 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 4 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 28.6 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 88 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 5 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 31.8 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 رایتینگ (تصویری)(تسک یک آکادمیک): 170 مگابایت

حجم فایل زیپ شده جلسه 6 رایتینگ (صوتی)(تسک یک آکادمیک): 56 مگابایت

حجم فایل جلسه 7 رایتینگ (تصویری):  مگابایت
حجم فایل جلسه 8 رایتینگ (تصویری):  مگابایت
حجم فایل جلسه 8 رایتینگ (صوتی):  مگابایت
حجم فایل جلسه 9 رایتینگ (تصویری): 99.4 مگابایت
حجم فایل جلسه 9 رایتینگ (صوتی): 34.4 مگابایت
حجم فایل جلسه 10 رایتینگ (تصویری): 50.2 مگابایت
حجم فایل جلسه 10 رایتینگ (صوتی): 14 مگابایت

مدت زمان فایل جلسه 1 اسپیکینگ: 00:09:12

مدت زمان فایل جلسه 2 اسپیکینگ: 00:50:54

مدت زمان فایل جلسه 3 اسپیکینگ: 01:14:13

مدت زمان فایل جلسه 4 اسپیکینگ: 01:35:25

مدت زمان فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:15

مدت زمان فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:12:42

مدت زمان فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:30

مدت زمان فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:07

مدت زمان فایل جلسه 1 لیسنینگ: 00:11:09
مدت زمان فایل جلسه 2 لیسنینگ: 00:45:51

مدت زمان فایل جلسه 3 لیسنینگ: 00:42:33

مدت زمان فایل جلسه 4 لیسنینگ: 00:33:32

مدت زمان فایل جلسه 5 لیسنینگ: 00:34:33

مدت زمان فایل جلسه 6 لیسنینگ: 00:39:27

مدت زمان فایل جلسه 7 لیسنینگ: 00:37:40 

مدت زمان فایل جلسه 8 لیسنینگ: 00:44:56 

مدت زمان فایل جلسه 9 لیسنینگ: 00:45:15

مدت زمان فایل جلسه 1 ریدینگ: 00:09:03
مدت زمان فایل جلسه 2 ریدینگ: 00:46:38

مدت زمان فایل جلسه 3 ریدینگ: 00:24:43 

مدت زمان فایل جلسه 4 ریدینگ: 00:27:12 

مدت زمان فایل جلسه 5 ریدینگ: 00:19:09 

مدت زمان فایل جلسه 6 ریدینگ: 00:16:28 

مدت زمان فایل جلسه 7 ریدینگ: 00:53:47 

مدت زمان فایل جلسه 8 ریدینگ: 00:31:10

مدت زمان فایل جلسه 9 ریدینگ: 00:18:27

مدت زمان فایل جلسه 10 ریدینگ: 00:20:19

مدت زمان فایل جلسه 11 ریدینگ: 00:27:35 

مدت زمان فایل جلسه 12 ریدینگ: 00:35:24

مدت زمان فایل جلسه 13 ریدینگ: 00:15:27 

مدت زمان فایل جلسه 14 ریدینگ: 00:17:09

مدت زمان فایل جلسه 15 ریدینگ: 0020:00 

مدت زمان فایل جلسه 1 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:12:12
مدت زمان فایل جلسه 2 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:44:20

مدت زمان فایل جلسه 3 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:30:12

مدت زمان فایل جلسه 4 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:35:13

مدت زمان فایل جلسه 5 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:39:17

مدت زمان فایل جلسه 6 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 01:07:20
مدت زمان فایل جلسه 7 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:13:00
مدت زمان فایل جلسه 8 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 
مدت زمان فایل جلسه 9 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:42:55
مدت زمان فایل جلسه 10 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:17:10

موضوع جلسه 1 اسپیکینگ آیلتس: نحوه برگزاری اسپیکینگ آزمون آیلتس و توضیحات کلی

موضوع جلسه 2 اسپیکینگ آیلتس: جزئیات بخش اول اسپیکینگ آیلتس و نکاتی که باید رعایت کنید

موضوع جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش اول اسپیکینگ+معرفی دو منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به معلم+ارائه یک نمونه تصحیح+اشاره به انواع مختلف سوالات بخش اول و نحوه پاسخگویی

موضوع جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش دوم و سوم اسپیکینگ+معرفی یک منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به مدرس+ارائه 4 ویدیوی واقعی اسپیکینگ آیلتس

موضوع جلسه 1 لیسنینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات کلی

موضوع جلسه 2 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Note Completion

موضوع جلسه 3 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Table, Multiple Choice, Map Labeling

موضوع جلسه 4 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Form Completion

موضوع جلسه 5 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Diagram Labeling & Matching

موضوع جلسه 6 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Sentence Completion و Question & Answer

موضوع جلسه 7 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Summary Completion

موضوع جلسه 8 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart Completion

موضوع جلسه 9 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Section 4

موضوع جلسه 1 ریدینگ آیلتس: نکات کلی درباره نحوه پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس

موضوع جلسه 2 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given

موضوع جلسه 3 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Yes, No,, Not Given

موضوع جلسه 4 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Matching Paragraph Information

موضوع جلسه 5 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات List Selection

موضوع جلسه 6 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Diagram/Label the Diagram

موضوع جلسه 7 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete Sentence Endings

موضوع جلسه 8 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Table

موضوع جلسه 9 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Summary

موضوع جلسه 10 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Classification/Categorization

موضوع جلسه 11 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Heading Matching

موضوع جلسه 12 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice

موضوع جلسه 13 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Choose Five Letters

موضوع جلسه 14 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات FlowChart completion

موضوع جلسه 15 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Short Answer Questions

موضوع جلسه 1 رایتینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
موضوع جلسه 2 رایتینگ آیلتس: بایدها و نبایدهای رایتینگ+از کجا باید شروع کرد

موضوع جلسه 3 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): معرفی انواع موضوعات تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک و نحوه نوشتن پاراگراف اول (Introduction) در تسک یک آکادمیک

موضوع جلسه 4 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): تحلیل یک نمونه از همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک+ارائه قدم به قدم پاراگراف مقدمه همه انواع تسک یک آکادمیک

موضوع جلسه 5 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف Overview برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک

موضوع جلسه 6 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف های Body برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک
موضوع جلسه 7 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی تمرین مقدماتی برای نوشتن رایتینگ تسک دو آیلتس 
موضوع جلسه 8 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف مقدمه برای همه موضوعات تسک دو
موضوع جلسه 9 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگرافهای بدنه برای همه موضوعات تسک دو
موضوع جلسه 10 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف نتیجه برای همه موضوعات تسک دو

نظری بگذارید