گرامر ویژه آیلتس

گرامر ویژه آیلتس

آیلتس را با گرامر ویژه آیلتس شروع کنید. در این باره اینجا مطلبی بخوانید.

جهت کسب اطلاعات درباره ویدیوهای آموزش آیلتس اینجا کلیک کنید.

پکیج 16 جلسه گرامر ویژه آیلتس (تصویری) 

پکیج 16 جلسه گرامر ویژه آیلتس (صوتی)
پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)


لزوم استفاده از گرامر در آیلتس (رایگان دانلود کنید)

انواع مختلف آزمون آیلتس (رایگان دانلود کنید)

جلسه 1 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای زمان حال ساده در آیلتس, شکل معلوم و مجهول زمان حال ساده (تصویری)

جلسه 1 گرامر ویژ آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 1

 

جلسه 2 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای زمان حال استمراری در آیلتس, شکل معلوم و مجهول زمان حال استمراری (تصویری)

جلسه 2 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 2

 

جلسه 3 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای زمان گذشته ساده در آیلتس, شکل معلوم و مجهول زمان گذشته ساده (تصویری)

جلسه 3 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 3

 

جلسه 4 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد جایگزین‌های گذشته ساده در آیلتس, نحوه استفاده از used to و would به عنوان جایگزین‌های گذشته ساده و محدودیت های کاربرد هر یک (تصویری)

جلسه 4 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 4

 

جلسه 5 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای شرطی نوع صفر و یک ساده و پیشرفته در آیلتس (تصویری)

جلسه 5 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 5

 

جلسه 6 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای گذشته استمراری در آیلتس و شکل معلوم و مجهول گذشته استمراری (تصویری)

جلسه 6 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 6

جهت کسب اطلاعات درباره ویدیوهای آموزش آیلتس اینجا کلیک کنید.

جلسه 7 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای شرطی نوع دو ساده و پیشرفته در آیلتس + مروری بر ضمایر + Inversion (تصویری)

جلسه 7 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 7

 

جلسه 8 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای ماضی نقلی ساده در آیلتس و شکل معلوم و مجهول ماضی نقلی ساده (تصویری)

جلسه 8 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 8

 

جلسه 9 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربردهای ماضی نقلی استمراری در آیلتس و شکل معلوم و مجهول ماضی نقلی استمراری (تصویری)

جلسه 9 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 9

 

جلسه 10 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد انواع جمله (ساده، مرکب، پیچیده) + حروف ربط هم‌پایه ساز و حروف ربط وابسته ساز در آیلتس. در این درس آموزش داده می‌شود که در کدام بخش رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس از جملات ساده و در کجاها جملات مرکب و پیچیده به کار ببرید (تصویری)

جلسه 10 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 10

 

جلسه 11 گرامر ویژه آیلتس با موضوع نحوه ساخت شکل معلوم و مجهول اینده ساده با will، آینده کامل ساده با will و اینده کامل استمراری با wil و نحوه به کارگیری آن در آیلتس (تصویری)

جلسه 11 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 11

 

جلسه 12 گرامر ویژه آیلتس با موضوع نحوه ساخت شکل معلوم و مجهول آینده با be going to و تفاوت آن با will، کاربرد آینده استمراری با will و کاربردbe likely to, be predicted to, be estimated to در رایتینگ آیلتس (تصویری)

جلسه 12 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 12

 

جلسه 13 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد کاربردهای ماضی بعید ساده در آیلتس و شکل معلوم و مجهول ماضی بعید ساده (تصویری)

جلسه 13 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 13

 

جلسه 14 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد جملات موصولی (Relative Clauses), نحوه کاربرد صحیح ضمایر موصولی Who, That, Which و شیوه استفاده از ضمایر موصولی در جایگاه فاعلی و مفعولی و تفاوت آنها (تصویری)

جلسه 14 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 14

 

جلسه 15 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد جملات موصولی (Relative Clauses) در آیلتس. ضمایر موصولی (Whose, Whom)، کاربردهایشان و نحوه خلاصه کردن جملات موصولی(Reduced Relative Clause)، جملات موصولی معلوم و مجهول (تصویری)

جلسه 15 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 15

 

جلسه 16 گرامر ویژه آیلتس با موضوع کاربرد مودال‌های Must, May/Might, Could, Should, Would به علاوه Have به علاوه Past participle در آیلتس و علت محدودیت‌های کاربرد Would که در درس 4 آموزش داده شد (تصویری/جلسه پایانی)

جلسه 16 گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

دانلود رایگان بخشی از جلسه 16

جهت کسب اطلاعات درباره ویدیوهای آموزش آیلتس اینجا کلیک کنید.

پکیج 16 جلسه گرامر ویژه آیلتس (تصویری) 

پکیج 16 جلسه گرامر ویژه آیلتس (صوتی)

پکیج کامل ایلتس آکادمیک (شامل 16 جلسه آموزش کاربردی گرامر ویژه آیلتس+16 جلسه آموزش مجله خوانی انگلیسی+4 جلسه آموزش اسپیکینگ آیلتس+9 جلسه آموزش لیسنینگ آیلتس+15 جلسه آموزش ریدینگ آیلتس+6 جلسه آموزش رایتینگ تسک یک آیلتس) (تصویری)
اگر سوالی دارید به شماره 09109894435 در تلگرام پیام بدهید.

آزاده مبشر
آزاده مبشر