حل تکالیف بر اساس فیلم سینمایی (8)

حل تکالیف بر اساس فیلم سینمایی (8)

موضوع: حل تکالیف فیلم سینمایی Identity Thief بخش پنجم.9 شهریور 1398

جهت تماشای آنلاین ویدیو به انتهای صفحه بروید
دانلود
توضیحات

Identity Thief00:01:50……….00:02:03

Let’s start a tap

کلمه tap به معنای شیرآب است و وقتی شما در یک bar (همان طور که در این صحنه از فیلم مشاهده می کنید,) یک tap را start می کنید به این معنا است که همان اول نوشیدنی هایی را که سفارش میدهید حساب نمی کنید بلکه کارت اعتباری خود را به bartender میدهید تا موقعی که از bar خارج میشوید یک باره مبلغ کل نوشیدنی ها را از حساب تان کسر کرده و کارت تان را به شما برگرداند. 
______________________________________________________________________________

00:02:24…………… 00:02:34

 

Another round on me

کلمه round یعنی "دور" و to be on somebody یعنی حساب کردن چیزی به عهده کسی بودن. در این صحنه Diana میگوید یک دور دیگر برای همه نوشیدنی بیاورند به حساب او

___________________________________________

0:04:05……..00:04:13

 

I think we’re really hitting it off.
when two people get along or like each other, to have a positive connection immediately

یعنی فکر میکنم از هم خوش مون اومده.

_______________________________________

00:10:08……00:10:30

Sorry, you’ve got the wrong number

ببخشید اشتباه گرفتید (از این جمله برای مکالمه های تلفنی و زمانی استفاده میشود که شخصی که پشت خط است به اشتباه با شما تماس گرفته باشد.)
__________________________________________

00:17:16………….00:17:22

driver, pull the vehicle to the side of the road

راننده, ماشین رو کنار جاده پارک کن

__________________________________________


00:20:40………00:20:55
 

You defaulted on 6 credit cards
 

ساختار جمله ای که در اینجا مشاهده می کنید to default on something است که یعنی از عهده پرداخت قسط های یک خرید برنیامدن
________________________________________

00:36:30……….00:36:50

I’m not lying I swear

You swear on your kids?

Shotgun!

ساختار جمله مربوط به قسم خودن به جان کسی به انگلیسی to swear on somebody است و shotgun زمانی به کار میرود که میخواید بگویید صندلی کنار راننده مال شماست و شما باید روی آن صندلی بنشینید.
________________________________

 

00:40:20……..00:40:27

I mean I would like to help you out but I ain’t supposed to share client information

کلمه ain't در اینجا مخفف am not است. از نظر گرامری صحیح نیست اما در محاوره رایج است که به جای are not, am not و از این قبیل ain't به کار برود.

_________________________

00:48:38………..00:48:50

Have you got a bar?

You’re not going to  the Fox Hole

کلمه fox hole در این قسمت اسم bar هتلی است که در آن هستند

 

 

________________________ 

01:04:01…….01:04:07

Sandy’s a girl’s name

No, it’s not. It’s unisex.

__________________

01:04:31………… 01:04:36

Hey, I got her first. Pull over

________________________

01:08:00………….01:10:00

I told you it was gonna overheat. I said you better coast down the hill___________________

 

01:11:40……… 01:11:45

Honey, you’re breaking up a little bit

_____________________

01:41:35……….01:41:42

you’re all going downtown

____________________________

 

Identity Thief00:01:50……….00:02:03

Let’s start a tap

______________________________________________________________________________

00:02:24…………… 00:02:34

 

Another round on me

___________________________________________

0:04:05……..00:04:13

 

I think we’re really hitting it off.
when two people get along or like each other, to have a positive connection immediately

_______________________________________

00:10:08……00:10:30

Sorry, you’ve got the wrong number
__________________________________________

00:17:16………….00:17:22

driver, pull the vehicle to the side of the road

__________________________________________


00:20:40………00:20:55
 

You defaulted on 6 credit cards

________________________________________

00:36:30……….00:36:50

I’m not lying I swear

You swear on your kids?

Shotgun!
________________________________

 

00:40:20……..00:40:27

I mean I would like to help you out but I ain’t supposed to share client information

_________________________

00:48:38………..00:48:50

Have you got a bar?

You’re not going to fox hole

________________________ 

01:04:01…….01:04:07

Sandy’s a girl’s name

No, it’s not. It’s unisex.

__________________

01:04:31………… 01:04:36

Hey, I got her first. Pull over

________________________

01:08:00………….01:10:00

I told you it was gonna overheat. I said you better coast down the hill___________________

 

01:11:40……… 01:11:45

Honey, you’re breaking up a little bit

_____________________

01:41:35……….01:41:42

you’re all going downtown

____________________________

 

 

نظری بگذارید