جستجوی برچسب :

کتاب استارتر, درس 12A, ص 70, بخش E

avatar
آزاده مبشر
نقل قول شده از:

Lesson 12A

Paje:70.part:e

1.I’m going to go to the gym next tomorrow morning.

2.I’m going to meet my friends tomorrow.

3.I’m going to clean my house tomorrow.

4.I’m going to do homework tomorrow.

5.I’m going to porticipation to sailing championships tomorrow.

 


سلام عزیزم,

کلمه page به معنای "صفحه" این طوری نوشته میشه. با j نوشته نمیشه.

جمله اول تون یه ایرادی داره و اینکه در انتهاش نوشتید: next tomorrow morning. این اشتباهه. باید بنویسید tomorrow morning. لازم نیست next و tomorrow رو با هم بیارید.

جملات 2 تا 4 کاملا درست هستن و جمله 5؛ جمله آخرتون یه ایرادی داره. اول اینکه بر اساس گرامری که یاد گرفتید بعد از be going to فعل میاد نه اسم و فعلی که میاد باید ساده باشه یعنی نه to بگیره, نه s سوم شخص بگیره و نه ing. کلمه porticipation که شما اینجا آوردید یه اسمه و البته دیکته اش هم اشتباهه درستش participation میشه. تلفظش رو اینجا بشنوید. و هرچند اینجا شکل اسمی این کلمه رو لازم نداریم باید فعلش رو بیارید که میشه participate. نکته بعدی اینکه حرف اضافه ای که با participate میاد in هست نه to. ساختار جمله اش میشه: to participate in something یعنی در چیزی شرکت کردن مشارکت داشتن. پس جمله آخرتون به صورت تصحیح شده میشه این: I’m going to participate in sailing championships tomorrow. آفرین به شما به خاطر رعایت نظم در انجام تکالیف و جدی گرفتن شون.smiley
 

 


avatar

Lesson 12A

Paje:70.part:e

1.I’m going to go to the gym next tomorrow morning.

2.I’m going to meet my friends tomorrow.

3.I’m going to clean my house tomorrow.

4.I’m going to do homework tomorrow.

5.I’m going to porticipation to sailing championships tomorrow.