جستجوی برچسب :

کتاب 1,ص 28, بخشB سوالات 1 تا 3

avatar
آزاده مبشر
نقل قول شده از:

Page:28

section:b-question 2,3

 

 Jastin’s  Parents never married.he has two step sisters.he loves sour tasteless pastel.

 

Lionel is interested in cooking.he loves wife and

children. He has an interest in salafi

Yes,because, they are very famous and they have

 very supportive.


سلام عزیزم,

جمله اول تون صحیحه هم میتونید بگید Justin's parents never marriedو هم Justin's parents never got married. هر دو درست هستن
جمله دوم تون هم درسته. آفرین از ساختار جمله to be interested in something درست استفاده کردید. 
جمله سوم رو باید مینوشتید He loves his wife and children. یه دونه صفت ملکی his رو جا انداختید.
جمله اخر تون بوده: they have very supportive که اشتباهه. فکر میکنم منظورتون این بوده که این افراد از حمایت زیاد برخورد دار هستن. درسته؟ اگه منظورتون این بوده باید مینوشتید They have a lot of support. کلمه supportive یه صفته یعنی حامی. حمایت کننده. مثلا my father is very supportive.
باز هم آفرین به شما که تمرینات رو انجام میدید و زحمت میکشید و ارسال میکنیدsmileyyes


avatar

Page:28

section:b-question 2,3

 

 Jastin’s  Parents never married.he has two step sisters.he loves sour tasteless pastel.

 

Lionel is interested in cooking.he loves wife and

children. He has an interest in salafi

Yes,because, they are very famous and they have

 very supportive.