موضوع:

تکالیف کتاب های امریکن اینگلیش فایل

avatar
کمال ربیع زاده

با سلام.کتاب استارتر صفحه ۳۵

Lesson 6A. Speaking & Writing

a: is my friend

What does he do? He's a banker.

Where does he work? He works in a bank.

Does he speak English at work? No he doesn't.

Does he like his job? Yes very much.

b:

my friend is a banker. He works in a bank. He doesn't speak English at work. He likes his job.


avatar
آزاده مبشر
نقل قول شده از: محسن زیارتی

Practice of page 111, book1, part c, writing

My name's Mohsen. I’m from Shiraz In Iran, and I speak Farsi and alittle English. My teacher is Iranian. Her...


سلام عزیزم,

در خط اول نوشتید: and I speak Farsi and alittle English کلمه a little این شکلی نوشته میشه و بین a و little باید یه فاصله قرار بگیره. 
در خط دوم عبارت educational video رو به کار بردید که باید جمع میبستید و می نوشتید educational videos.
بقیه جملات تون صحیح هستن. واقعا آفرین به شما. و در پاسخ به جمله آخرتون باید بگم که: 
I hope so toolaugh