جلسه29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه5 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 10B)
مجله خوانی 10 (صوتی)
جلسه 23 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم 2  کتاب استارتر)(تصویری)(درس 8B)
مجله خوانی 11 (صوتی)
جلسه34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه10ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12A)
جلسه ششم  آموزش ریدینگ آیلتس  (تصویری)
جلسه هشتم آموزش ریدینگ آیلتس  (تصویری)
جلسه  پنجم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
جلسه  15  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 3 ترم 2 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
نمایش صفحه 13 از 36 - از مجموع 316 نتیجه