جلسه 32  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  8 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه  15  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  3 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه  20 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه8 ترم 2  کتاب استارتر)(تصویری)(درس 7B)
جلسه نهم آموزش ریدینگ آیلتس  (تصویری)
مجله خوانی 7 (صوتی)
جلسه  4 آموزش مکالمه انگلیسی برای مبتدی‌ها (ترم 1) (صوتی)
جلسه دوم آموزش اسپیکینگ آیلتس  (صوتی)
جلسه دوم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
جلسه31 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 7ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 11A)
نمایش صفحه 14 از 36 - از مجموع 316 نتیجه