جلسه 35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 11 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
پکیج ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(جلسات 17 تا 32)(سطحA1 به A2)
جلسه 21 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه35 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه11ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(درس 12B)
جلسه پنجم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه دوم آموزش لیسنینگ آیلتس (صوتی)
پکیج ترم 1 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را با پشتیبانی خریدند)
جلسه 33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 9 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
نمایش صفحه 20 از 36 - از مجموع 316 نتیجه