ترم 2  استارتر صوتی  اکونومیک
ترم 3  استارتر صوتی  اکونومیک
جلسه10 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه  10 ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 3B)
جلسه18 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه2 ترم  2  کتاب 1)(تصویری)(درس 5B)
جلسه14 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه14ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 4B)
پکیج ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (صوتی)(جلسات 17 تا 32)
جلسه9 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه9ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 3A)
جلسه پنجم آموزش رایتینگ آیلتس (تصویری)
جلسه11 آموزش مکالمه انگلیسی(جلسه11ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 3C)
نمایش صفحه 24 از 34 - از مجموع 304 نتیجه