مجله خوانی انگلیسی

مجله خوانی انگلیسی

1396/09/20

لینک ویدیوهای 1 تا 16
اصول تماشای فیلم به زبان اصلی جهت تقویت زبان

اصول تماشای فیلم به زبان اصلی جهت تقویت زبان

1396/06/25

از چه زمانی باید تماشای فیلم به زبان اصلی را تماشا کرد و چطور باید فیلم تماشا کنیم که در تقویت زبان به ما کمک کند
گرامر ویژه آیلتس

گرامر ویژه آیلتس

1396/09/19

لینک جلسات 1 تا 16
تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

1396/05/24

علت فراموشی لغات