عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

1400/06/14

پاسخ این معمای انگلیسی رو میدونید؟
از فواید یادگیری یک زبان خارجی!

از فواید یادگیری یک زبان خارجی!

1400/07/17

گستردگی دنیای ذهن شما!
در مسیر یادگیری زبان انگلیسی, پاهاتونو به صندلی راننده فشار ندید!

در مسیر یادگیری زبان انگلیسی, پاهاتونو به صندلی راننده فشار ندید!

1400/07/18

در مسیر یادگیری زبان انگلیسی, پاهاتونو به صندلی راننده فشار ندید!
تاثیر سپاسگزاری در یادگیری زبان انگلیسی!

تاثیر سپاسگزاری در یادگیری زبان انگلیسی!

1400/09/30

تاثیر سپاسگزاری در یادگیری زبان انگلیسی!