مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!

مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!

1400/05/01

مثل یک پزشک پیگیر اخبار باش!
راهکارهایی برای تقویت حافظه و حفظ تمرکز برای یادگیری زبان انگلیسی

راهکارهایی برای تقویت حافظه و حفظ تمرکز برای یادگیری زبان انگلیسی

1400/06/03

توصیه هایی برای حفظ تمرکز و تقویت حافظه برای به خاطر سپاری لغات انگلیسی
عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

عجیبه, غریبه, یه معمای پیچیده!

1400/06/14

پاسخ این معمای انگلیسی رو میدونید؟
شکل صحیح یادداشت برداری انگلیسی

شکل صحیح یادداشت برداری انگلیسی

1400/06/26

یادداشت برداری صحیح به منظور یادگیری زبان!