اصول تماشای فیلم به زبان اصلی جهت تقویت زبان

اصول تماشای فیلم به زبان اصلی جهت تقویت زبان

1396/06/25

از چه زمانی باید تماشای فیلم به زبان اصلی را تماشا کرد و چطور باید فیلم تماشا کنیم که در تقویت زبان به ما کمک کند
تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

تقویت حافظه برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

1396/05/24

علت فراموشی لغات
برای آمادگی آزمون آیلتس باید از کجا شروع کنم؟

برای آمادگی آزمون آیلتس باید از کجا شروع کنم؟

1396/04/22

اسپیکینگ؟ لیسنینگ؟ ریدینگ یا رایتینگ؟ هیچ کدام!!!
فواید انگلیسی حرف زدن با خود

فواید انگلیسی حرف زدن با خود

1396/05/04

تقویت اسپیکینگ از طریق حرف زدن با خود