شاگردان بی سواد من!

شاگردان بی سواد من!

1396/12/08

How literacy can act as a stumbling block to learning more efficiently
چطور خودتان بدون کمک دیگران زبان یاد بگیرید (بخش اول)

چطور خودتان بدون کمک دیگران زبان یاد بگیرید (بخش اول)

1396/05/28

انتخاب روش
چرا  این دوره  آموزش مکالمه انگلیسی می تواند مناسب شما باشد؟

چرا این دوره آموزش مکالمه انگلیسی می تواند مناسب شما باشد؟

1396/11/08

آموزش مکالمه انگلیسی با پشتیبانی مستقیم, همیشگی و رایگان
اشتباه های رایج در زمان یادگیری زبان انگلیسی که  اجازه نمی‌دهند پیشرفت کنید

اشتباه های رایج در زمان یادگیری زبان انگلیسی که اجازه نمی‌دهند پیشرفت کنید

1396/05/23

و نحوه رفع این اشتباه ها