محمود گودرزی

فایل های تحلیل نوشته های مجله reader's digest توسط سرکار خانم استاد مبشر بسیار آموزنده و کمک بسیاری در درک مطلب به زبان آموزان می کند.

تعدادی از فایلهای مربوط به مجلات را با توضیح ایشان تهیه نموده ام، کمک شایانی در تقویت درک مفاهیم و همچنین گرامر به کار رفته در متون به من نموده اند.

استاد گرامی از شما تشکر ویژه دارم