هادی

خانم مبشر از معدود استادهایی هستند که من به کارشون اعتقاد کامل دارم ،انچه که بیشتر از هر چیزی من رو  مجذوب و شیفته تدریس ایشون میکنه تسلط ایشان و اینکه طوری جزییات رو شرح میدن که نیازی به سوال های پی درپی برای درک بهتر پیدا نمیکنم و اینکه نکته مبهمی برای یادگیری باقی نمیمونه...