فاطمه ش.

من از جلسات مجله خوانی خریداری کردم. قبل از استفاده از این دوره ها مجله خوانی برای من واقعا سخت بود ولی این دوره ها خیلی کمک کننده بود ، هم از این نظر که ساختار انواع جملات در این دوره ها خیلی سلیس آموزش داده میشه هم اینکه کلماتی که در محاوره کاربرد چندانی ندارند و بیشتر در نوشتار استفاده می شن رو بدون نیاز به مراجعه به دیکشنری یاد میگیریم چون متن به صورت کامل و جمله به جمله توسط استاد ترجمه میشه و حتی کلمات مشابه با بعضی کلمات یادآوری میشن. بهرحال من این دوره هارو پیشنهاد میکنم  ضمن اینکه هزینهء خریداری به نسبت محتوا واقعا ناچیزه.