مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه

مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه

241,718 تومان

مجموعه 70 ویدیو+2 عدد پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان

0 نظر
توضیحات نظرات (0)

7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه

این پکیج به درد چه کسانی می خورد؟

کسانی که کل 3 ترم کتاب یک تصویری را (چه با پشتیبانی و چه بدون پشتیبانی) تهیه میکنند به صورت رایگان این فایل ها را دریافت میکنند.

پکیج گرامر کتاب یک شامل 2 عدد پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان کتاب یک, یک عدد پی دی اف پاسخ تمرینات بخش گرامر کل کتاب, 70 ویدیو و 70 فایل صوتی است (فایل های صوتی استخراج شده از همان 70 ویدیو هستند که برای کسانی که مجموعه تصویری تهیه میکنند به صورت رایگان قرار گرفته) است که از این 70 ویدیو, 35 ویدیو به گرامر کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل اختصاص دارد و 35 ویدیوی دیگر شامل یک دسته تمرین برای هر موضوع گرامری و حل و توضیحات تمرین ها می باشد. کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل شامل 12 درس است که هر درس بخش A و B و C دارد و به این ترتیب برای هر یک از بخش های A و B و C یک گرامر و یک دسته تمرین در کتاب استارتر گنجانده شده است به جز درس 12 که صرفا بخش A و B آن گرامر دارند و بخش C درس 12 مبحث گرامری ندارد.

در واقع این ویدیوها صفحات 124 تا 147 کتاب استارتر را پوشش می دهند. و به خصوص می تواند برای کسانی مفید باشد که سطح زبان شان بالاتر از سطح کتاب شماره یک است اما میخواهند یک بار از ابتدا مشکلات ریز گرامری خود را از پایه تصحیح کنند. از آنجایی که ضبط مجموعه کتاب های امریکن اینگلیش فایل ادامه دار است, چنین مجموعه گرامری برای دیگر کتاب های این مجموعه نیز تهیه خواهد شد.

ناگفته نمایند این مجموعه جداشده از ویدیوهای کامل کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل است که برای افرادی که کل مجموعه ویدیویی کتاب را تهیه کرده اند رایگان است.

این مجموعه جمعا شامل 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه آموزش بوده و حجم فایل های این مجموعه به ترتیب زیر است:

پی دی اف پاسخ تمرینات گرامر کل کتاب شماره یک: 218 کیلوبایت
پی دی اف تمرینات اضافه گرامر و واژگان کتاب شماره یک: 70.9 مگابایت
پی دی اف پاسخ تمرینات اضافه:  70.9 مگابایت

 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1A: 19.6 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1B: 24.1 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 1C: 20.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2A: 30.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2B: 17.2 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 2C: 30.6 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3A: 19.5 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3B: 16.9 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 3C: 18.3 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4A: 39.4 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4B: 28.9 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 4C: 15.2 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5A: 19.8 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5B: 31.6 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 5C: 28.9 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6A: 35.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6B: 15.3 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 6C: 19.9 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7A: 17.8 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7B: 23.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 7C: 29.8 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8A: 23.7 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8B: 26.8 مگابایت
 فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 8C: 13.3 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9A: 21.3 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9B: 30.8 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 9C: 24.1 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10A: 22.5 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10B: 24.3 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 10C: 22.2 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11A: 32.3 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11B: 22.7 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 11C: 39.7 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 12A: 65.5 مگابایت
فایل زیپ شده گرامر و تمرینات درس 12B: 44.8 مگابایت

مدت زمان ویدیوی گرامر و تمرینات 

 

مدت زمان گرامر درس 1A:  00:07:10

مدت زمان تمرین گرامر درس 1A:  00:03:06
 

مدت زمان گرامر درس 1B: 00:08:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 1B: 00:02:19
 

مدت زمان گرامر درس 1C: 00:07:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 1C: 00:02:48
 

مدت زمان گرامر درس 2A: 00:12:39

مدت زمان تمرین گرامر درس 2A: 00:02:27
 

مدت زمان گرامر درس 2B: 00:05:42

مدت زمان تمرین گرامر درس 2B: 00:02:19
 

مدت زمان گرامر درس 2C: 00:10:54

مدت زمان تمرین گرامر درس 2C: 00:03:40
 

مدت زمان گرامر درس 3A: 00:06:59

مدت زمان تمرین گرامر درس 3A: 00:03:42
 

مدت زمان گرامر درس 3B: 00:06:22

مدت زمان تمرین گرامر درس 3B: 00:02:26
 

مدت زمان گرامر درس 3C: 00:07:19

مدت زمان تمرین گرامر درس 3C: 00:02:27
 

مدت زمان گرامر درس 4A: 00:14:37

مدت زمان تمرین گرامر درس 4A: 00:04:53
 

مدت زمان گرامر درس 4B: 00:11:45

مدت زمان تمرین گرامر درس 4B: 00:02:42
 

مدت زمان گرامر درس 4C: 00:04:26

مدت زمان تمرین گرامر درس 4C: 00:03:33
 

مدت زمان گرامر درس 5A: 00:08:12

مدت زمان تمرین گرامر درس 5A: 00:02:12
 

مدت زمان گرامر درس 5B: 00:10:04

مدت زمان تمرین گرامر درس 5B: 00:05:14
 

مدت زمان گرامر درس 5C: 00:04:47

مدت زمان تمرین گرامر درس 5C: 00:09:26
 

مدت زمان گرامر درس 6A: 00:11:18

مدت زمان تمرین گرامر درس 6A: 00:06:03
 

مدت زمان گرامر درس 6B: 00:04:58

مدت زمان تمرین گرامر درس 6B: 00:03:18
 

مدت زمان گرامر درس 6C: 00:07:34

مدت زمان تمرین گرامر درس 6C: 00:03:47
 

مدت زمان گرامر درس 7A: 00:05:33

مدت زمان تمرین گرامر درس 7A: 00:03:14
 

مدت زمان گرامر درس 7B: 00:09:51

مدت زمان تمرین گرامر درس 7B: 00:02:32
 

مدت زمان گرامر درس 7C: 00:11:20

مدت زمان تمرین گرامر درس 7C: 00:04:12
 

مدت زمان گرامر درس 8A: 00:09:37

مدت زمان تمرین گرامر درس 8A: 00:02:33
 

مدت زمان گرامر درس 8B: 00:10:43

مدت زمان تمرین گرامر درس 8B: 00:03:18
 

مدت زمان گرامر درس 8C: 00:02:44

مدت زمان تمرین گرامر درس 8C: 00:03:30
 

مدت زمان گرامر درس 9A: 00:08:48

مدت زمان تمرین گرامر درس 9A: 00:01:51
 

مدت زمان گرامر درس 9B: 00:12:12

مدت زمان تمرین گرامر درس 9B: 00:02:22
 

مدت زمان گرامر درس 9C: 00:09:55

مدت زمان تمرین گرامر درس 9C: 00:02:04
 

مدت زمان گرامر درس 10A: 00:09:24

مدت زمان تمرین گرامر درس 10A: 00:02:04
 

مدت زمان گرامر درس 10B: 00:07:28

مدت زمان تمرین گرامر درس 10B: 00:03:48
 

مدت زمان گرامر درس 10C: 00:06:32

مدت زمان تمرین گرامر درس 10C: 00:04:45
 

مدت زمان گرامر درس 11A: 00:09:49

مدت زمان تمرین گرامر درس 11A: 00:05:48
 

مدت زمان گرامر درس 11B: 00:05:47

مدت زمان تمرین گرامر درس 11B: 00:03:35
 

مدت زمان گرامر درس 11C: 00:10:16

مدت زمان تمرین گرامر درس 11C: 00:06:11
 

مدت زمان گرامر درس 12A: 00:23:14

مدت زمان تمرین گرامر درس 12A: 00:04:17
 

مدت زمان گرامر درس 12B: 00:11:36

مدت زمان تمرین گرامر درس 12B: 00:07:19

0 نظر

نظری بگذارید