تاثیر لحن در ترجمه

این ویدیو بخشی از جلسه 26 کتاب شماره 3 امریکن اینگلیش فایل است که در آن درباره تاثیر لحن در ترجمه آموزش داده شده است.

سبد خرید