آموزش چهار مهارت آیلتس (اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ)

در صورتی که نیاز به خرید هر چهار مهارت آیلتس ندارید، می‌توانید با مراجعه به صفحه فروشگاه هر کدام از مهارت‌ها را به صورت جداگانه خریداری کنید.

1,499,000 تومان

با این بسته آموزشی هر چهار مهارت لازم برای آیلتس رو تکمیل کن. در ضمن می‌تونی هر کدوم از این مهارت رو جداگانه هم خریداری کنی: آموزش اسپیکینگ آیلتس، آموزش لیسنینگ آیلتس، آموزش ریدینگ آیلتس، آموزش رایتینگ آیلتس. اگر میخوای گرامرت رو برای آزمون آیلتس تقویت کنی اینجا کلیک کن.

مدت زمان جلسه‌های اسپیکینگ

 • مدت زمان فایل جلسه 1 اسپیکینگ: 00:09:12
 • مدت زمان فایل جلسه 2 اسپیکینگ: 00:50:54
 • مدت زمان فایل جلسه 3 اسپیکینگ: 01:14:13
 • مدت زمان فایل جلسه 4 اسپیکینگ: 01:35:25

مدت زمان جلسه‌های اسپیکینگ واقعی

 • مدت زمان فایل ویدیوی اول اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:15
 • مدت زمان فایل ویدیوی دوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:12:42
 • مدت زمان فایل ویدیوی سوم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:30
 • مدت زمان فایل ویدیوی چهارم اسپیکینگ واقعی آیلتس: 00:13:07

مدت زمان جلسه‌های لیسنینگ

 • مدت زمان فایل جلسه 1 لیسنینگ: 00:11:09
 • مدت زمان فایل جلسه 2 لیسنینگ: 00:45:51
 • مدت زمان فایل جلسه 3 لیسنینگ: 00:42:33
 • مدت زمان فایل جلسه 4 لیسنینگ: 00:33:32
 • مدت زمان فایل جلسه 5 لیسنینگ: 00:34:33
 • مدت زمان فایل جلسه 6 لیسنینگ: 00:39:27
 • مدت زمان فایل جلسه 7 لیسنینگ: 00:37:40
 • مدت زمان فایل جلسه 8 لیسنینگ: 00:44:56
 • مدت زمان فایل جلسه 9 لیسنینگ: 00:45:15

مدت زمان جلسه‌های ریدینگ

 • مدت زمان فایل جلسه 1 ریدینگ: 00:09:03
 • مدت زمان فایل جلسه 2 ریدینگ: 00:46:38
 • مدت زمان فایل جلسه 3 ریدینگ: 00:24:43
 • مدت زمان فایل جلسه 4 ریدینگ: 00:27:12
 • مدت زمان فایل جلسه 5 ریدینگ: 00:19:09
 • مدت زمان فایل جلسه 6 ریدینگ: 00:16:28
 • مدت زمان فایل جلسه 7 ریدینگ: 00:53:47
 • مدت زمان فایل جلسه 8 ریدینگ: 00:31:10
 • مدت زمان فایل جلسه 9 ریدینگ: 00:18:27
 • مدت زمان فایل جلسه 10 ریدینگ: 00:20:19
 • مدت زمان فایل جلسه 11 ریدینگ: 00:27:35
 • مدت زمان فایل جلسه 12 ریدینگ: 00:35:24
 • مدت زمان فایل جلسه 13 ریدینگ: 00:15:27
 • مدت زمان فایل جلسه 14 ریدینگ: 00:17:09
 • مدت زمان فایل جلسه 15 ریدینگ: 0020:00

مدت زمان جلسه‌های رایتینگ (تسک‌های آکادمیک)

 • مدت زمان فایل جلسه 1 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:12:12
 • مدت زمان فایل جلسه 2 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:44:20
 • مدت زمان فایل جلسه 3 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:30:12
 • مدت زمان فایل جلسه 4 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:35:13
 • مدت زمان فایل جلسه 5 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 00:39:17
 • مدت زمان فایل جلسه 6 رایتینگ(تسک یک آکادمیک): 01:07:20
 • مدت زمان فایل جلسه 7 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:13:00
 • مدت زمان فایل جلسه 8 رایتینگ(تسک دو آکادمیک):
 • مدت زمان فایل جلسه 9 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:42:55
 • مدت زمان فایل جلسه 10 رایتینگ(تسک دو آکادمیک): 00:17:10

موضوع جلسه‌های اسپیکینگ آیلتس

 • موضوع جلسه 1 اسپیکینگ آیلتس: نحوه برگزاری اسپیکینگ آزمون آیلتس و توضیحات کلی
 • موضوع جلسه 2 اسپیکینگ آیلتس: جزئیات بخش اول اسپیکینگ آیلتس و نکاتی که باید رعایت کنید
 • موضوع جلسه 3 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش اول اسپیکینگ+معرفی دو منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به معلم+ارائه یک نمونه تصحیح+اشاره به انواع مختلف سوالات بخش اول و نحوه پاسخگویی
 • موضوع جلسه 4 اسپیکینگ آیلتس: نمونه‌های پاسخ به سوالات بخش دوم و سوم اسپیکینگ+معرفی یک منبع آنلاین برای تصحیح اسپیکینگ بدون نیاز به مدرس+ارائه 4 ویدیوی واقعی اسپیکینگ آیلتس

موضوع جلسه‌های لیسنینگ آیلتس

 • موضوع جلسه 1 لیسنینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
 • موضوع جلسه 2 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Note Completion
 • موضوع جلسه 3 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Table, Multiple Choice, Map Labeling
 • موضوع جلسه 4 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Form Completion
 • موضوع جلسه 5 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Diagram Labeling & Matching
 • موضوع جلسه 6 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Sentence Completion و Question & Answer
 • موضوع جلسه 7 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Summary Completion
 • موضوع جلسه 8 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart Completion
 • موضوع جلسه 9 لیسنینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Section 4

موضوع جلسه‌های ریدینگ آیلتس

 • موضوع جلسه 1 ریدینگ آیلتس: نکات کلی درباره نحوه پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس
 • موضوع جلسه 2 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات True, False, Not Given
 • موضوع جلسه 3 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Yes, No,, Not Given
 • موضوع جلسه 4 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Matching Paragraph Information
 • موضوع جلسه 5 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات List Selection
 • موضوع جلسه 6 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Diagram/Label the Diagram
 • موضوع جلسه 7 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete Sentence Endings
 • موضوع جلسه 8 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Table
 • موضوع جلسه 9 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Complete the Summary
 • موضوع جلسه 10 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Classification/Categorization
 • موضوع جلسه 11 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Heading Matching
 • موضوع جلسه 12 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice
 • موضوع جلسه 13 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Choose Five Letters
 • موضوع جلسه 14 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Flowchart completion
 • موضوع جلسه 15 ریدینگ آیلتس: نحوه پاسخگویی به سوالات Short Answer Questions

موضوع جلسه‌های رایتینگ

 • موضوع جلسه 1 رایتینگ آیلتس: نحوه برگزاری بخش رایتینگ آزمون آیلتس و نکات کلی
 • موضوع جلسه 2 رایتینگ آیلتس: بایدها و نبایدهای رایتینگ+از کجا باید شروع کرد
 • موضوع جلسه 3 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): معرفی انواع موضوعات تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک و نحوه نوشتن پاراگراف اول (Introduction) در تسک یک آکادمیک
 • موضوع جلسه 4 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): تحلیل یک نمونه از همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک+ارائه قدم به قدم پاراگراف مقدمه همه انواع تسک یک آکادمیک
 • موضوع جلسه 5 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف Overview برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک
 • موضوع جلسه 6 رایتینگ آیلتس(تسک یک آکادمیک): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف های Body برای همه انواع تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک
 • موضوع جلسه 7 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی تمرین مقدماتی برای نوشتن رایتینگ تسک دو آیلتس
 • موضوع جلسه 8 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف مقدمه برای همه موضوعات تسک دو
 • موضوع جلسه 9 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگرافهای بدنه برای همه موضوعات تسک دو
 • موضوع جلسه 10 رایتینگ آیلتس(تسک دو آکادمیک و جنرال): آموزش چگونگی نوشتن پاراگراف نتیجه برای همه موضوعات تسک دو

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش چهار مهارت آیلتس (اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید