جلسه 26 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه نهم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری) (جلسه پایانی)
جلسه چهارم آموزش لیسنینگ آیلتس (تصویری)
بخشی از جلسه پانزدهم آموزش ریدینگ آیلتس
جلسه چهارم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه 19 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 7 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 14 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 2 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه 16 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 4 ترم 2 کتاب استارتر) (صوتی)
جلسه پنجم آموزش ریدینگ آیلتس (صوتی)
نمایش صفحه 26 از 51 - از مجموع 458 نتیجه