جلسه27 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 3 ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
جلسه 30  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  6 ترم 3 کتاب استارتر) (تصویری)
بخشی از جلسه سیزدهم آموزش ریدینگ آیلتس
بخشی از جلسه نهم آموزش ریدینگ آیلتس
جلسه2 آموزش مکالمه انگلیسی (جلسه 2 ترم 1 کتاب 1)(تصویری)(درس 1B)
بخشی از جلسه دهم آموزش ریدینگ آیلتس
جلسه دهم آموزش ریدینگ آیلتس  (تصویری)
بخشی از جلسه  31  آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه  7  ترم 3  کتاب استارتر)
جلسه33 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه 9ترم3کتاب استارتر)(تصویری)(Practical English)
نمایش صفحه 29 از 51 - از مجموع 458 نتیجه