بخشی از جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه چهاردهم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه نهم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
American English File Starter (Work Book) PDF
بخشی از جلسه 29 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 5 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه هفتم آموزش ریدینگ آیلتس (تصویری)
جلسه28 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها(جلسه4ترم 3 کتاب استارتر)(تصویری)(درس 10A)
بخشی از جلسه 34 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 10 ترم 3 کتاب استارتر)
جلسه 32 آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی‌ها (جلسه 8 ترم 3 کتاب استارتر) (صوتی)
نمایش صفحه 31 از 51 - از مجموع 458 نتیجه